Trainprogrammer - page 1

ESU 50700 / 50702 - PERSONVOGNS-BELYSNING
ALMENE EGENSKABER :
ESU Personvogns-belysningen anvender den moderne
Tilslutnings-punkt
Teknik og med dens 11 Gule eller Varmhvide Lys-dioder
Forsyning ->
giver den et ensartet og jævnt belysning af deres Person-
vogn
Tilslutnings-punkt
Takket være Dimensionerne kan den indsættes og anvendes
for Elko 30V220uF
fra Skala N til Skala H0.
Følgende egenskaber betoner ESU belysnings-enheden :
• Indbygget Konstantspændings-kilde for en ensartet,
uafhængig af Skinne-spændingen.
Tilslutnings-punkt
• Individuel indstilbar Lysstyrke
for PowerPack
• Belysnings-enheden kan afkortes efter ønske ved
Adskillels-punkterne.
• En indbygget Puffer-Kondensator overbrygger
mindre Strømafbrydelser.
• Som en ekstra valgmulighed kan en ESU 50706
Adskillelses-punkt
PowerPack tilsluttes for at overbrygge en
længere Strømafbrydelse.
• Der medfølger 1 Stk Rødt Slutlys til hver ESU Belysnings-
enhed.
• Egnet til for Jævnspænding og Vekselspænding og såvel
Digital-Spænding.
• LED Belysnings-enheden er udelukkende bestemt til
anvendelse og indbygning i Modeljernbane Personvogne.
• Alt tilslutnings-arbejde af LED Belysnings-enheden SKAL
foregå ved "afbrudt" Spænding.
• Hold ved Tilslutning af Belysnings-enheden til de i denne
Vejledning beskrevne principper.
• Beskyt LED-Belysningsenheden mod fugtighed.
Undgå at bøje ESU Belysnings-enheden.
• Farverne på LED'erne og deres Lysstyrke kan variere
indenfor rammerne Producent-tolerancen.
INDBYGNING :
LED-Belysningsenheden skal afkortes til den af Dem ønskede
længde. Belysnings-enheden kan afkortes ved de på
Afbildning 1 viste Adskillelses-Punkter. Anvend en lille
Metal-sav til forkorte LED-Belysningsenheden til den af Dem
ønskede Længde. Ved oversavning læg venligts mærke til
at de ikke beskadiger eventuelle Komponenter og at ikke
beskadiger Leder-banerne.
De resterende stykker af LED-Belysningsenheden kan
anvendes og tilsluttes til andre LED-Belysningsenheder
såfremt at den Maksimale længde på 11 Lys-Dioder IKKE
overskrides.
Hvis de ikke ønsker at anvende den medfølgende Slut-
Adskillelses-punkt
Belysningen "afmonteres" denne.
De på LED-Belysningsenheden "monterede" forsynings-
Advarsels-Henvisninger
ledninger "afkortes" til den af Dem ønskede længde.
1 2
Powered by FlippingBook