Trainprogrammer - page 2

Alle Venstre og Højre Tilslutnings-punkter er allerede
forbundet med hinanden på Print-pladen. Det er derfor kun
nødvendigt med en Ledning pr/side.
Lysstyrke
Den ene side forbindes med den Venstre Hjul-optag ( ved
indstilbar på
Marklin, Personvognens Masse (Stel) og den anden side med
Regulator
Højre Hjul-optag ( ved Marklin personvogne forbindelse til
midter-lederen via Slæbesko-optag ).
Polorariten spiller ingen rolle, da hver Belysnings-enhed
besidder en intern ensretter.
Ved Personvogne med Strømførende Koblinger kan de
alternativ forbinde begge forsynings-ledninger til den
Strømførende Kobling tilslutnings-punkter.
Belysnings-enheden monteres med dobbelt klæbende Tape
PowerPack
under Personvognens Tag. Alternativ kan De også kigge efter
Tilslutning
forankrings-punkter i deres Personvogn.
LYSSTYRKE-INDSTILLING :
(Bemærk
Ved hjælp af den på Afbildning 2 viste Indstillings-regulator
Polaritet ved
kan De indstille Lysstyrken på Belysnings-enheden.
Tilslutning)
POWER-PACK :
Ønsker de ved "længere" Strømafbrydelser at bevare
Belysnings-funktionen, kan De under ESU Artikel-nr 50706
Tilslutning af
bestillle en såkaldt Lagrings-Kondensator. På Afbildning 3
Lokpilot FX 3.0
er Tilslutnings-punkterne vist med "
Powerpack +
" og
"
Powerpack -
"
VIGTIGT
: Sørg for at Powerpack er monteret korrekt i forhold
til den på Afbildning 3 viste "Polaritet", da Lagrings
-Kondensatoren eller kan blive beskadiget.
SLUTLYS :
Slutlyset kan anvendes i begge Ender af Belysnings-enheden.
VIGTIGT
: Ved omlodning af Slut-lyset skal de lægge mærke
til at Slutlyset monteres med den "korrekte" Polaritet igen.
Fjern -->
DIGITAL-DRIFT :
loddebroen
Hvis de ønsker at styre Belysnings-enheden Digitalt ( f.eks
med en Lokpilot FX V3.0 ), skal de blot forbinde det "blå"
kabel fra Decoderen med det "Venstre" Tilslutnings-punkt
og det "grønne" kabel (AUX 1) fra Decoderen til det "Højre"
Tilslutnings-punkt på LED-Belysningsenheden.
For at kunne styre Slutlyset separat, skal det "violette" Kabel
(AUX 2) fra Decoderen loddes på det i Afbildning 4 viste
punkt ( den røde pil).
Bemærk at Lodde-broen ved tilslutning af det violette kabel
skal fjernes.
Tekniske Data
Forsynings-spænding
4 - 24 V = / ~
Konstant Lysstyrke
fra 6V
Strøm-optag
50700: Max 25 mA
50702: Max 35 mA
Dimensioner
255 x 7 mm
FUNKTIONER :
F0 = Slut-Lys (Retnings-afhængig)
F1 = Indvendig Belysning
1 2
Powered by FlippingBook